Andmete taastamine

Andmetaastus

Pakume andmete taastamise teenust kõvaketastelt, mälupulkadelt, mälukaartidelt, sülearvutitest ja personaalarvutitest. Levinuimateks probleemi tekitajateks on näiteks elektrivoolu katkestused, staatiline elekter, pikselöögid, viirused, riistvara tõrked ja ekslikult kustutatud failid.

Taastame andmed olenemata operatsioonisüsteemist (Windows, DOS, Mac, Linux) ning kõvaketta tootjast ja mudelist.
Meie spetsialistid liigitavad kõvaketta rikked kahte kategooriasse: Füüsilised ja tarkvaralised.
Füüsilised põhjused kõvaketta riknemisel
 • Mehhaaniline rike, kõvaketas klõpsub
 • Elektrooniline viga
 • Kirjutamis/lugemispea rike
 • Kõvaketast ei tunnistata BIOS poolt.
 • Põlenud kivi (chip) kõvaketta trükkplaadil
 • Füüsiline kahju, nagu mahakukkumine, jne
 • Vigased sektorid kõvaketta plaadil
 • jne

Mittefüüsilised ehk tarkvaralised põhjused kõvaketta riknemisel

 • Vigased või kadunud partitsiooni tabelid
 • Rikutud File Allocation Tables (FAT)
 • Rikutud Master File Tables (MFT)
 • Falide kustutamine kasutaja poolt
 • Kõvaketta formateerimine kasutaja poolt
 • Viirusrünnakud
 • Jne

Täheldades oma arvuti kõvaketta puhul mõnda eelpoolnimetatud probleemidest, soovitame Teil tuua kõnealune kõvaketas võimalikult kiiresti meie kontorisse ülevaatamiseks.

NB! Tulenevalt andmete taastamise protsessi keerukusest ei soovita me üldjuhul kellelgi taastamist ise proovida, vaid jätta see professionaalide hooleks. Vastasel juhul võib vajalike andmete kättesaamine osutuda hiljem kordades keerulisemaks või isegi võimatuks.